Tyne

Wenn sie den Tyne hinaufsegeln, dann, Sire, werden wir das bald herausfinden.

Eğer Tyne'e doğru gidiyorlarsa o zaman efendim bunu yakında öğreniriz.

Der Tyne ist der beste Lachsfluss des Landes. In Gateshead gibt es Otter.

Tyne, Britanya'daki en iyi somon nehridir ve Gateshead'de su samurları var.

Da kommt euer furchtloser Oaptain Billy Tyne.

İşte korkusuz lideriniz Kaptan Billy Tyne geliyor.

Billy Tyne ist kein Edelstein.

Billy Tyne'dan iyi şarap olmaz