Umgebung için Almanca-Türkçe çeviriler:

ortam · çevre · civar · mahalle · etraf · bölge · diğer çevirileri

Umgebung ortam

Ich verspreche eine stressfreie Umgebung.

Sana stressiz bir ortam vaat ediyorum.

Das war keine Umgebung für ein Kind!

Bu çocuk için iyi bir ortam değildi!

Das wird eine professionelle Umgebung sein.

Burası profesyonel bir ortam olacak.

Umgebung çevre

Ein stabiles transuranisches Element in einer natürlichen Umgebung!

Doğal çevre içinde durağan bir transuranik element. Bu ilk.

Die Umgebung ist die Atlas-Arena.

Bulunduğum çevre Atlas Arena.

Ich und die Umgebung sind nicht getrennt.

Ben ve çevre birbirimizden ayrı değiliz.

Umgebung civar

Apropos zielgesättigte Umgebung

Hedef-zengin civarında konuşun.

Samandriel wird in der Umgebung von Hastings, Nebraska, festgehalten.

Samandriel Hastings, Nebraska civarında bir yerde tutuluyor.

Umgebung mahalle

Das ist eine gefährliche Umgebung.

Burası tehlikeli bir mahalle.

Diese umgebung ist nicht gut für mein Asthma.

Bu mahalle astımım için hiç iyi değil.

Umgebung etraf

Michael überprüft bloß die Umgebung.

Michael etrafı kontrol ediyor.

Umgebung bölge

Das ist eine sichere Umgebung.

Burası güvenli bir bölge.