Universum için Almanca-Türkçe çeviriler:

evren · kâinat · uzay · diğer çevirileri

Universum evren

Ein alternatives Universum, genau wie unseres.

Tıpkı bizimkine benzeyen bir alternatif evren.

Und Ihr Gott tanzt munter WaIzer durchs Universum, wie eine kosmische BiIIie Burke.

Senin Tanrı'nsa, evrende neşeyle gezinip duruyor. Kozmik bir Billie Burke gibi.

Ich denke, das Universum versucht uns etwas mitzuteilen.

Sanırım evren bize bir şey söylemeye çalışıyor. Ne?

Universum kâinat

Und man erkennt ein bedeutungsloses Universum.

Ve anlamsız bir kâinatın farkına varırsınız.

Das Universum stellt dir eine unbeantwortbare Frage.

Kâinat sana, cevaplanamayan bir soru soruyor.

Universum uzay

Eine Raumzeit-Singularität. Das Universum entstand aus einem explodierenden schwarzen Loch.

Uzay-zaman eşsizliği, o zaman evren bir kara delik patlamasından oluştu.