Vendetta için Almanca-Türkçe çeviriler:

kan davası · diğer çevirileri

Vendetta kan davası

Das ist eine Vendetta!

Bu bir kan davası!

Klingt ja wie eine Vendetta.

Kulağa kan davası gibi geliyor.

Was ist das, irgend so eine Morgan Vendetta gegen mich?

! Ne şimdi bu? Bana karşı bir Morgan kan davası falan mı?