Verbindungen için Almanca-Türkçe çeviriler:

bağlantı · ilişki · ilgi · diğer çevirileri

Verbindungen bağlantı

Diese Videoleute haben widerwärtige Verbindungen.

Bu videocu heriflerin çirkin bağlantıları var.

Da muss eine Verbindung sein.

Mutlaka bir bağlantıları olmalı.

Wir haben eine besondere Verbindung, June.

Aramızda özel bir bağlantı var, June.

Verbindungen ilişki

Eine himmlische Verbindung.

Cennetlik bir ilişki.

Aber wir möchten das als eine diplomatische Verbindung betrachten.

Ama bunu diplomatik bir ilişki olarak değerlendiriyoruz.

Sie haben eine starke Verbindung mit Ilsa ein Band.

Ilsa ile güçlü bir bağınız var. Bir ilişki.

Verbindungen ilgi

Der Selbstmordattentäter Mamud Rashed Faheen, ein mutmaßlicher Terrorist mit Verbindung zu fundamentalistischen Gruppierungen.

Bu intihar bombacısı Mahmut Reşit Faheen, bir çok kökten dinci grupla ilgisi olduğundan şüphelendiğimiz bir terörist.