Verzweiflung için Almanca-Türkçe çeviriler:

çaresizlik · umutsuzluk · ümitsizlik · diğer çevirileri

Verzweiflung çaresizlik

Wollen Sie Verzweiflung sehen?

Çaresizlik mi görmek istermisin?

Eine Geste des Respekts, kein Zweifel, oder Verzweiflung.

Bir saygı hareketi olduğu şüphesiz ya da çaresizlik.

Miss Velma Kelly mit einem Akt der Verzweiflung.

Bayan Velma Kelly çaresizlik gösterisi ile karşınızda!

Verzweiflung umutsuzluk

Aber Hoffnung ist ein echtes Gefühl, genau wie Verzweiflung.

Ama umut gerçek bir şeydir, aynı umutsuzluk gibi.

Oder schiere Verzweiflung?

Yoksa umutsuzluk mu?

Verzweiflung ist ein Betäubungsmittel.

Değil. Umutsuzluk uyuşturucu gibidir.

Verzweiflung ümitsizlik

Versagen, Verzweiflung, Passivität, Aufsässigkeit, Niederlage.

Başarısızlık, ümitsizlik pasiflik, asilik, yenilgi.

Armut, Vorurteile, Bitterkeit und Verzweiflung.

Yoksulluk, önyargı, acı çekme ve ümitsizlik.