Vogel için Almanca-Türkçe çeviriler:

kuşlar, kuş · diğer çevirileri

Vogel kuşlar, kuş

Wie ein Vögelchen essen" ist ein ziemlich unzutreffender Ausdruck, denn Vögel fressen wirklich eine Menge.

Bir kuş gibi yemek deyimini gerçekten biraz yanlış buluyorum çünkü kuşlar gerçekten çok fazla yerler.

Dad, denkst du Onkel Robert wird uns auch einen Vogel kaufen?

Baba, sence Robert amca bize de bir kuş alır mı?

Wann findest du ein Mittel für meine Vögel?

Kuşlar için ne zaman bir ilaç bulacaksın?