Vorwarnung için Almanca-Türkçe çeviriler:

uyarı · uyarma · diğer çevirileri

Vorwarnung uyarı

Etwas Vorwarnung, bitte!

Biraz uyarı, lütfen?

Plötzlich, ohne Vorwarnung, hatte Olive Snook eine winzige, aber doch sehr reelle, Offenbarung.

Aniden, bir uyarı bile olmaksızın Olive Snook küçük ancak çok gerçek bir aydınlanma yaşadı.

Heute Morgen wurde rücksichtslos und ohne Vorwarnung der Jungle zerstört.

Bu sabah insafsızca ve hiçbir uyarı olmadan Cangıl yok edildi.

Vorwarnung uyarma

Das Nehret kommt immer ohne Vorwarnung.

Nehret her zaman uyarmadan gelir.