Wände için Almanca-Türkçe çeviriler:

duvar · diğer çevirileri

Wände duvar

Vier Wände bilden ein Heim.

Dört duvar, bir evi inşa eder.

Diese Wände wurden einer Art Molekularpolarisation unterzogen.

Bu duvarlar bir çeşit seçici hücresel kutuplaşma geçirmiş.

Aber dieses Labyrinth, welches ich entworfen habe, hat keine Wände.

Ama bu labirentte, beni tasarladığımda, hiç duvar yok.