Wünsche için Almanca-Türkçe çeviriler:

istek · dilek · diğer çevirileri

Wünsche istek

Haben Sie besondere Wünsche?

Özel bir isteğin var mı?

Ich erfülle keine Wünsche von Abfallstoffen.

Atıkların isteklerini yerine getirmeye yetkim yok.

Nein, nein, es hat keine Wünsche oder Emotionen.

Hayır, hayır kendi istekleri veya duyguları yok.

Wünsche dilek

Ein treues Herz macht Wünsche wahr".

Sadık bir kalp dilekleri gerçek kılar.

Ceces Wünsche sind Ceces Wünsche.

Cece'nin dileği, Cece'nin dileğidir.

Noch zwei Wünsche.

İki dilek daha.