Wahre

Ich erzähle Ihnen eine wahre Geschichte.

Size gerçek bir hikaye anlatayım.

Unter diesem rauen Äußeren liegt ein Herz eines wahren Romantikers.

O huysuz dış görünüşün altında gerçek bir romantiğin kalbi var.

Gesprochen wie ein wahrer Furyaner.

Gerçek bir Furyalı gibi konuştun.

Wir brauchen einen wahren Anführer.

Gerçek bir lidere ihtiyacımız var.

Eine wahre Geschichte.

Gerçek bir hikaye.

Gesprochen, wie ein wahrer Philanthrop.

Tam bir hayırsever gibi konuştun.

Kürbis schleudern ist eine wahre Geschichte.

Bal kabağı parçalama gerçek bir hikâye.

Gesprochen wie ein wahrer Rebell.

Gerçek bir asi gibi konuştunuz.

Ein wahrer Künstler!

Gerçek bir sanatçı.

Dies ist eine wahre Geschichte

Bu gerçek bir hikâyedir.