Wahrheit için Almanca-Türkçe çeviriler:

gerçek · doğru · doğruluk · gerçeklik · doğrular · hakikat · diğer çevirileri

Wahrheit doğru

Aber sagen Wahrheit.

Ama doğruyu söyle.

Richtig, falsch, Wahrheit, Lüge.

Gerçek sahte! Doğru ve yalan!

Jeff sagt Wahrheit.

Jeff doğruyu söylüyor.

Unsere beste Vermutung ist, dass Ihr zingulärer Cortex unbedingt die Wahrheit sagen möchte.

En iyi tahminimize göre, singulat korteksiniz çaresizce doğruyu söylemek istiyor.

Aber dir gleichzeitig die Wahrheit anzuvertrauen, ist manchmal schwierig für mich.

Ama aynı zamanda, seninle doğruları paylaşmak bazen benim için zor oluyor.

Walt Whittaker, und er sagt die Wahrheit.

Walt Whittaker, ve o doğru söylüyor.

Willst du ihm die Wahrheit sagen?

Ona, doğruyu söylemek mi istiyorsun?

Meredith Reed könnte die Wahrheit sagen.

Meredith Reed doğruyu söylüyor olabilir.

Ich stelle eine Frage und ihr sagt die Wahrheit.

Ben bir soru sorayım, siz doğruyu söyleyin.

So schmerzvoll und schrecklich es ist, du sagst ihr die Wahrheit.

Ne kadar acı verici ve korkunç olsa da ona doğruyu söyle.