Wahrheit için Almanca-Türkçe çeviriler:

gerçek · doğru · doğruluk · gerçeklik · doğrular · hakikat · diğer çevirileri

Wahrheit doğruluk

Offenbar steckt hinter ihrer Evakuierungsstory ein Körnchen Wahrheit.

Görünüşe göre tahliye hikâyesinde doğruluk payı varmış.

Spiel."Wahrheit oder Pflicht" ist ein gefährliches Spiel.

Doğruluk mu cesaret mi tehlikeli bir oyundur.

Du hast für eine größere Wahrheit gelogen.

Büyük bir doğruluk için yalan söyledin.

Es hätte auch'd en zusätzlichen Vorteil der Wahrheit', nach einem Kissinger-Zitat.

Ayrıca, Henry Kissinger'ın sözleriyle, 'Doğruluk gibi ek bir erdeme sahiptir'.

Bernadette, Wahrheit oder Pflicht?

Bernadette, doğruluk mu gerçeklik mi?

Wie wär's dann mit einer Runde Wahrheit, Noel?

O zaman doğruluk oyununa ne dersin, Noel?

Wahrheit? Was weißt du über Wahrheit?

Doğruluk hakkında sen ne bilirsin ki?

Wahrheit und Klugheit.

Doğruluk ve bilgelik.

'Oh ja Wahrheit.'

Ah, evet, doğruluk.

Himmel, Gerechtigkeit, Wahrheit.

Cennet, adalet, doğruluk.