Wahrheit için Almanca-Türkçe çeviriler:

gerçek · doğru · doğruluk · gerçeklik · doğrular · hakikat · diğer çevirileri

Wahrheit gerçek

Wahrheit ist Wahrheit, oder?

Gerçek, gerçektir, öyle değil mi?

Richtig, falsch, Wahrheit, Lüge.

Gerçek sahte! Doğru ve yalan!

Keine Wahrheit, keine Möse.

Gerçek yoksa, kuku yok.

Charlie? Wahrheit oder Pflicht?

Charlie, gerçek ya da cesaret?

Wahrheit oder Illusion, George?

Gerçek ya da hayal, George!

Ich bin in Wahrheit sein Bewährungshelfer.

Ben onun gerçek şartlı tahliye memuruyum.

In Wahrheit bin ich

Gerçek şu ki, ben

Sagte ich etwas von der Wahrheit?

Gerçek hakkında bir şey dedim mi?

Denn die Wahrheit ist, Alfie: Dein Mr. Henry Hoppy verdient einfach keine Mrs. Lavinia Silver.

Gerçek şu ki Alfie senin Henry Zıpzıp Bey'in Lavinia Gümüş Hanım'ı hak etmiyor.

Aber die Wahrheit ist, dass ich dir vollends vertraue und dir alles erzählen möchte.

Ama işin gerçeği şu ki sana bütün kalbimle güveniyorum ve her şeyi anlatmak istiyorum.