Wahrheit için Almanca-Türkçe çeviriler:

gerçek · doğru · doğruluk · gerçeklik · doğrular · hakikat · diğer çevirileri

Wahrheit gerçeklik

Bernadette, Wahrheit oder Pflicht?

Bernadette, doğruluk mu gerçeklik mi?

Das ist ein original Wonder Woman Lasso der Wahrheit.

Bu orijinal bir Harika Kadın Gerçeklik Kementi..

Komplett, mit kugelsicherem Armreif und dem Lasso der Wahrheit.

Kurşun geçirmez bilezikler ve gerçeklik kementiyle birlikte.

Wie eine blendende Erkenntnis, wie reine Wahrheit.

Körleştiren bir kavrayış gibi, saf gerçeklik gibi.

Und Gabriels Horn der Wahrheit?

Gabriel'in Gerçeklik Boynuzu mu?

Wie reine Wahrheit.

Saf gerçeklik gibi.