Waldstück

Hinter diesem Hügel ist ein Waldstück.

Tepenin üstünde bir koruluk var.

Im Waldstück bei der Zufahrt

Yolun sonundaki ağaçların orada.