Wand için Almanca-Türkçe çeviriler:

duvar · diğer çevirileri

Wand duvar

Wie eine Wand voller mexikanischer Zähne.

Bir duvar dolusu Meksikalı dişi gibi.

Eine tragende Wand.

Bu taşıyıcı duvar.

Sechs Stunden an dieser Wand!

Altı saattir o duvara yapışıktım.