Warte için Almanca-Türkçe çeviriler:

bekleme · diğer çevirileri

Warte bekleme

Hören Sie, Brunel wartet.

Brunei öbür hatta beklemede.

Migranten, Aktivisten und Journalisten warteten.

Göçmenler, eylemciler ve gazeteciler bekleme durumundalar.

Warte weiter auf mich.

Beni beklemeye devam et.