Welt için Almanca-Türkçe çeviriler:

dünya · Yer · gezegen · evren · yeryüzü · diğer çevirileri

Welt dünya

Wir erschaffen bessere Welten.

Daha iyi dünyalar kurar.

Aber jetzt gehört Sherlock Holmes der ganzen Welt.

Ama şimdi, Sherlock Holmes tüm dünyaya ait.

Horvath will alle Anhänger Morganas befreien und die Welt vernichten.

Horvath, Morganian arkadaşlarını serbest bırakıp dünyayı yok etmek istiyor.

Welt Yer

Ich hab vielleicht ein paar schlechte Dinge getan, aber so ist die Welt eben.

Belki bazı kötü şeyler yaptım ama artık dünya böyle bir yer.

..um fremde Welten und neue Zivilisationen zu entdecken. .und dabei in nie zuvor gesehene Galaxien vordringt.

Yeni dünyaları araştırmak, yeni hayatlar ve yeni medeniyetler keşfetmek, daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere cesurca gitmektir.

Und die Welt wird ein besserer Ort sein.

Ve dünya daha iyi bir yer olacak.

Welt gezegen

Koordinaten und Stargate-Symbole für diverse neue Welten.

Koordinatlar ve Yıldız Geçidi sembolleri, pekçok yeni gezegene.

Es ist eine sehr schöne Welt.

Burası çok güzel bir gezegen.

Ist diese Welt eine Bedrohung?

Bu gezegen bir tehdit mi?

Welt evren

Eine weitere was? Ein weiteres Universum Eine parallele Welt, genau wie diese, aber etwas anders.

Başka bir evren tıpkı bizimkine benzeyen ama biraz farklı bir paralel dünya.

Er ist dir aus dieser Parallel-Welt gefolgt, Clark,

Clark o seni paralel evrenden buraya izlemiş.

Welt yeryüzü

Der deprimierendste Ort der Welt.

Yeryüzündeki en kahredici yer.