Werkstatt için Almanca-Türkçe çeviriler:

atölye · tamirhane · tamirci · diğer çevirileri

Werkstatt atölye

Ich fühle mich nur wie ein Möchtegernerfinder, der Edisons Werkstatt besichtigt.

Kendimi sadece Edison'un atölyesinde dolaşan geleceğin mucidi gibi hissettim.

Werkstätten, Hallen, Design und Entwicklungsabteilungen,

Atölyeler, hangarlar, dizayn ve deney binaları,

Deon Wilson zur Werkstatt.

Deon Wilson, atölyeye, lütfen.

Werkstatt tamirhane

Aus der Werkstatt kommt viel mehr Licht.

Ama tamirhaneden daha fazla ışık geliyor.

Werkstatt tamirci

Dort ist eine Werkstatt.

Şurada bir tamirci var.