Wespe için Almanca-Türkçe çeviriler:

eşekarısı · arı · diğer çevirileri

Wespe eşekarısı

Ich taufe dich "Fliegende Wespe".

Sana "Uçan Eşekarısı" adını veriyorum.

Eine Biene, eine Wespe, ein Brummer kreist oben an der Decke. ein vollkommens Naturwunder im Winter.

Bir arı, bir eşekarısı ve bir de yabanarısı kışın bu doğal güzelliğinde dolaşıyordu.

Gibt's keine Wespen in Paris?

Paris'te eşekarısı yok mu?

Wespe arı

Angeberwespen sind keine normalen Wespen.

Fiyaka Çalarlar normal arılara benzemez.

Eine Biene, eine Wespe, ein Brummer kreist oben an der Decke. ein vollkommens Naturwunder im Winter.

Bir arı, bir eşekarısı ve bir de yabanarısı kışın bu doğal güzelliğinde dolaşıyordu.

Um die Maschine also auszutricksen, diese Wespe

Bu makineyi, bu arıyı kandırabilmen için