Wirbelstürmen

Sie ist eine Naturgewalt, die sich in Wirbelstürmen äußert

O kendini felaketlerle ifade eden bir tabiat olayıdır.