Wissenschaft için Almanca-Türkçe çeviriler:

bilim · ilim · bilgi · fen · diğer çevirileri

Wissenschaft bilim

Sie haben hier aber auch Wissenschaft, oder?

Burada da bilim yapılıyor değil mi?

Eigentlich studiere ich alle Wissenschaften.

Aslında her bilim dalıyla ilgilenirim.

Geht es um kosmische Phänomene oder wirkliche Wissenschaft?

Bu kozmik bir fenomen mi, yoksa müspet ilim mi?

Wissenschaft ilim

Geht es um kosmische Phänomene oder wirkliche Wissenschaft?

Bu kozmik bir fenomen mi, yoksa müspet ilim mi?

Sitz von Politik, Kultur, Kunst, Wissenschaft, Bildung.

Politika, kültür, sanat, bilim ve ilim merkezi.

Bergson sucht Transzendenz in der Wissenschaft.

En azından Bergson ilimde yüksekliği arıyor.

Wissenschaft bilgi

Eine Tradition von Jagden voller Puzzles, die auf Logik Detailwissen, Wissenschaft basieren.

Mantık, belirsiz bilgiler ve bilime dayalı bilmecelerle dolu bir av geleneğidir.

Wissenschaft fen

BA Kunst, BS Wissenschaft, Bryn Mawr.

Bryn Mawr, Fen Fakültesi'nde lisans.