Wissenschaftler için Almanca-Türkçe çeviriler:

bilim adamı · bilim insanı · diğer çevirileri

Wissenschaftler bilim adamı

Gesprochen, wie ein echter Wissenschaftler.

Gerçek bir bilim adamı gibi konuştun.

Wissenschaftler, Politiker, unsere wichtigsten Philosophen.

Bilim adamlarını, politikacıları, en önemli filozoflarımızı.

Niemand ist ein Wissenschaftler wie Howard.

Kimse Howard gibi bir bilim adamı olamaz.

Wissenschaftler bilim insanı

Ich denke wie ein Wissenschaftler.

Ben bir bilim insanı gibi düşünüyorum.

Sie sind kein Wissenschaftler!

Sen bilim insanı değilsin.

Ein Wissenschaftler muss objektiv sein.

Bilim insanları tarafsız kalır.