Woman

Pretty Woman mag ein romantischer Film sein, aber Julia Roberts spielte trotzdem eine Nutte.

Evet, Pretty Woman da romantik bir film olabilir ama Julia Roberts hala fahişeydi.

In Ordnung, Trent, Mulch, Dave, Herpie, Clutch, Dirt Mouth Rope, Tingles, Cat Woman, Steve.

Tamamdır. Trent, Mulch, Dave, Herpie, Clutch, Pis Ağızlı Halat, Çanlı, Kedi Kadın, Steve.

Entschuldige bitte. Aber in welchem Universum ist Wonder Woman blond?

Özür dilerim ama hangi evrende Wonder Woman sarışındı?

Wie Pretty Woman.

Pretty Woman gibi.

Sieht so aus, als müsste jemand anderes Wonder Woman sein.

Görünüşe göre başka birisi Wonder Woman olmak zorunda.

Hey Dunphy, bereit für deine One-Woman-Show?

Selam, Dunphy. Tek kadınlık gösteriye hazır mısın?

Kein Superman, keine Wonder Woman?

Superman yok, Wonder Woman yok!

Oh, es ist ein Wonder Woman Briefbeschwerer.

Oh, bu bir Müthiş Kadın kağıt tutacağı.

What any healthy man want with a fine-looking woman.

Her saglïklï adamïn, güzel bir kadïndan istedigini.

Natürlich Wonder Woman.

Kesinlikle Wonder Woman.