Wudong

Heißen Sie Wudong?

Wu dong buldunuz?

Dad, da ist Wudong.

Baba, en wu dong.

Mein Name ist Wudong.

Benim adım wu dong.