Zeitverschwendung için Almanca-Türkçe çeviriler:

zaman kaybı · zamanı boşa harcama · diğer çevirileri

Zeitverschwendung zaman kaybı

Wir alle wollen Omar, aber diese Kerle sind Zeitverschwendung.

Omar'ı hepimiz istiyoruz ama bu herifler zaman kaybı.

Ihm nachzugehen, ist Zeitverschwendung, er weiß nichts.

Onun peşinden gitmek zaman kaybı. O hiçbirşey bilmiyor.

Cain, Ihr Optimismus ist rührend, aber Zeitverschwendung.

Cain, iyimserliğin çok dokunaklı, ancak zaman kaybı.

Zeitverschwendung zamanı boşa harcama

Walker, das ist Zeitverschwendung.

Walker, bu boşa zaman harcama.