Zementlaster

Warum kommt der Zementlaster rüber?

Neden beton kamyonunu o tarafa alıyorsunuz?

Der Zementlaster war ein taktischer Köder.

Çimento kamyonu taktik bir yemdi.