abgemeldet

Wenigstens ist dieser italienische Hengst abgemeldet.

En azından o İtalyan aygırıyla görüşmeyi kesti.

Die ist auch "abgemeldet".

Bu da "iptal" edilmiş.

Daniel Lanagin hat uns abgemeldet.

Daniel Lanagin bizim kaydımızı sildi.

Ich hab unser Telefon abgemeldet.

Ben telefonu kapattırdım. Ne?