alle zusammen için Almanca-Türkçe çeviriler:

hep birlikte · hep beraber · diğer çevirileri

alle zusammen hep birlikte

Wir werden heute Abend alle zusammen sein.

Bu gece hepimiz hep birlikte olacağız.

Alle zusammen, bitte.

Hep birlikte, lütfen.

Jetzt alle zusammen.

Hadi hep birlikte.

alle zusammen hep beraber

Kommt schon, jetzt alle zusammen.

Hadi bakalım, şimdi, hep beraber.

Wir gehen zusammen, alle zusammen.

Beraber gideceğiz, hep beraber.

Golde, bald sind wir alle wieder zusammen.

Golde, yakında yine hep beraber olacağız.