allem

Nein, alles unter Kontrolle.

Hayır. Her şey kontrol altında.

Keine Diskussionen, alles muss perfekt sein für mich!

Tartışmaya gerek yok Her şey mükemmel olmalı Benim için!

Bei allem Respekt, ich glaube, dafür haben wir keine Zeit.

Saygısızlık etmek istemem ama, sanırım bunun için vaktimiz yok.

Ich denke, jetzt ist alles unter Kontrolle.

Sanırım şimdi her şey kontrol altında.

Hier ist alles unter Kontrolle.

Her şey kontrol altında.

Ich kümmere mich darum, ich habe alles unter Kontrolle.

Tamam ben halledeceğim. Her şey kontrol altında.

Aber vielen Dank für alles.

Ama her şey için teşekkürler.

Aber für mich ist jetzt alles vorbei.

Ama artık benim için her şey bitti.

Manchmal können Mächte außerhalb unserer Kontrolle alles verändern.

Bazen bizim kontrolümüz dışındaki güçler her şeyi değiştirebilir.

Warum ist immer alles meine Schuld?

Neden her şey, her zaman Benim suçum?