am için Almanca-Türkçe çeviriler:

üzerinde · diğer çevirileri

am

am üzerinde

Sie sollten eine Knochenmarkbiopsie am hinteren Beckenkamm durchführen.

Arka ilyak krest üzerinde kemik iliği trefin biyopsisi yap.

Vielleicht solltest du am Dracula-Musical arbeiten.

Belki de Drakula müzikalı üzerine yoğunlaşmalısın.

Roman wird am Freitag im Studiolo referieren über Dante.

Roman, Cuma günü Studiolo'da Dante üzerine bir konuşma yapacak.