anbieten için Almanca-Türkçe çeviriler:

teklif · teklif etmek · önermek · sunmak · diğer çevirileri

anbieten teklif

Ich habe ihm Geld angeboten.

Ona para teklif ettim.

Nach Jahren dieser Unfruchtbarkeitshölle hat Tyler sich angeboten, und ich habe es akzeptiert.

O kadar yıl kısırlık âzabından sonra Tyler bana teklif etti ve ben de kabul ettim.

Denn das letzte Mal, als mir eine Frau Privatstunden angeboten hat, war das ein riesiges Missverständnis.

Çünkü en son bir kadın bana özel ders teklif ettiğinde büyük bir yanlış anlama olmuştu.

anbieten teklif etmek

Haben Sie ihr Immunität angeboten?

Ona dokunulmazlık teklif ettin mi?

Wie hast du ihm Geld angeboten?

Ona nasıl para teklif ettin?

Die haben es angeboten, weil der kleine Junge jede Nacht einen Monat lang geweint hat.

Teklif ettiler çünkü o küçük çocuk bir ay boyunca bütün gece ağladı.

anbieten önermek

Vielleicht würdest du ihm deine Pritsche anbieten.

Belki de ona yatağını önermek istersin.

Special Agent Fornell hat angeboten, uns über die jüngsten Ereignissen aufzuklären.

Özel Ajan Fornell, son olaylar hakkında bizi aydınlatmayı önerdi.

Ralph Lauren hat wieder angerufen und mir mehr Geld angeboten.

Ralph Lauren tekrar aradı, ve bana daha çok para önerdi.

anbieten sunmak

Weißt du, dass Bestattungsunternehmen Pakete anbieten?

Cenaze evlerinin, tabutları beğeniye sunduklarını biliyor musun?

Hat er irgendeine Erklärung angeboten?

Herhangi bir açıklama sundu mu?