and

and

Ladies Ladies and Gentlemen, bitte!

Hanımlar hanımlar ve beyler, lütfen!

Ladies and Gentlemen, Mr. Bob Harris.

Bayanlar ve baylar, Bay Bob Harris.

Ladies and Gentlemen, festhalten.

Bayanlar ve baylar sıkı tutunun.

Ladies and Gentlemen! Diese Insekten sind Gott nie begegnet.

Bayanlar ve baylar, Böcek ve Tanrı hiç tanışmadı.

Sterling Cooper Draper Pryce Cutler Gleason and Chaough?

Sterling Cooper Draper Pryce Cutler Gleason ve Chaough?

Mrs Bennet, Miss Jane Bennet, elizabeth and Miss Mary Bennet.

Bayan Bennet, Bayan Jane Bennet, Elizabeth ve Bayan Mary Bennet.

Twig and Plums ist ein Geheimbund in Princeton. Und Jack ist eindeutig ein Mitglied.

Sürgün ve Erikler Princeton'daki gizli bir topluluk ve Jack'in bir üyesi olduğu çok bariz.

And, Caroline, hier ist meine Handy-Nummer.

Ve Caroline, bu da benim cep numaram.

Meinen lieben, kinderlosen Nichten Patty and Selma vermache ich meine Standuhr, sowie diese Worte:

Sevgili çocuksuz yeğenlerim Patty ve Selma'ya büyükbabamın saatini ve şu sözleri bırakıyorum

Leadersandfollowers Leaders and followers

Liderlervetakipçileri Liderler ve takipçileri