andere için Almanca-Türkçe çeviriler:

başka · diğer · bir daha · diğer bir · öteki · öbür · karşı · diğer çevirileri

andere başka

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Ich habe eine andere Seite.

Başka bir tarafım var.

Kann etwas anderes passiert sein?

Başka bir şey olmuş olamaz mı?

andere diğer

Ich hasse alle anderen Zubereitungsarten.

Diğer bütün yumurtalardan nefret ediyorum.

Alle anderen Tests waren normal.

Diğer tüm testler normal.

Dann wären wir wenigstens bei den anderen.

O zaman, en azından diğerleriyle birlikte oluruz.

andere bir daha

Dann ist noch etwas anderes passiert.

Sonra, başka bir şey daha oldu.

Kein anderes Symbol ist derart unbestimmt.

O bir simge değil, çok daha kararsız.

Jemand anderes wird verletzt werden, Jane.

Başka biri daha yaralanacak Jane.

andere diğer bir

Sie ist eine Andere.

O da bir Diğer Kişi.

Du bist ein gefährlicher Mann, für dich selbst und für andere.

Sen kendin için ve diğerleri için tehlikeli bir adamsın.

Mit anderen Worten, es ist ein Handelsgut, keine Währung?

Diğer bir deyişle, o bir mal, bir para birimi değil.

andere öteki

Nein, ein anderer.

Hayır, bu öteki.

Scheiße, der andere Fahrstuhl.

Lanet olsun, öteki asansör!

Geh zurück und hilf den anderen.

Geri dön ve ötekilere yardım et.

andere öbür

Andere Visionäre feindliche Visionäre

Öbür ileri görüşlü rakiplerim. Düşmanlarım.

Aber dann ist da das andere Problem, natürlich.

Ama bir de öbür sorunumuz var tabii ki.

Auf der anderen Seite stehen vier hochdekorierte Colonels.

Öbür tarafta da dört tane madalyalı albay vardı.

andere karşı

Aber du hast Gefühle für diesen anderen Kerl.

Ama bu diğer adama karşı hislerin var.

Hier kämpfen Oeutsche und Italiener und auf der anderen Seite Russen, und die Spanier stehen mittendrin.

Burada Almanlar, İtalyanlar ve karşı tarafta da Ruslar savaşıyor ve kavganın tam ortasında da İspanyollar.

Bloß ein moschusartiger Duft, um das andere Geschlecht anzulocken.

Karşı cinsi etkilemek için salgılanan miskimsi bir koku.