angegriffen

Diese unsinnigen terroristischen Angriffe dienen keinem Zweck.

Bu ümitsiz terör saldırıları hiçbir amaca hizmet etmiyor.

Ich dachte, wir versuchen vielleicht eher einen schleichenden Angriff.

Düşünüyordum da belki daha gizli bir yaklaşım denemeliyiz.

Aber zuerst müssen diese terroristischen Angriffe aufhören.

Ama ilk başta, bu terörist saldırıları bitmeli.

Schwere Körperverletzung tätlicher Angriff.

Ağır cezayı gerektiren müessir fiil.

Manchmal möchte ich jemanden angreifen.

Bazen birilerine saldırmak istiyorum.

Ich wiederhole: Wir werden angegriffen!

Tekrar ediyorum, saldırıya uğradık.

Sie erwarten heute einen Angriff.

Bugün, bir saldırı bekliyorlar.

Vielleicht ein Schweißtropfen vom Angriff.

Belki saldırı sırasından bir damla ter.

Dein Freund wurde gerade angegriffen.

Erkek arkadaşın saldırıya uğramış.

Deine Leute haben uns angegriffen.

Senin insanların bize saldırdı.