angeschlossen

Anschließend möchte ich ihm helfen.

Sonra da ona yardım etmek istiyorum.

Lasst mich ihm dann anschließen.

O zaman izin verin ona katılayım.

Möchten Sie sich uns anschließen?

Bize katılmak istemez misin?

Komm anschließend vorbei.

Konuştuktan sonra gel.

Dieser Orang-Utan ist an diesen HirnweIIenmonitor angeschlossen.

Bu orangutan, beyin dalgaları monitörüne bağlı durumda.

Nebenbei, Mr. Patrick, Connies Sicherheitsmann, wird sich uns anschließen.

Ayrıca, Connie'nin güvenliğinden Bay Patrick bize katılacak.

Du hast mich belogen und ich habe dich anschließend auch noch gefickt.

Bana yalan söyledin ve ben de ondan sonra seni siktim.

Wird Andrew Jackson sich uns anschließen?

Andrew Jackson bize katılacak mı?

Und anschließend, schreiten wir wie Könige zum Southeast Fajitas und Cajun Schrimp!

Sonrasında da karnımızı fajita ve karidesle doldurup krallar gibi yiyeceğiz!

Es ist dein lang erwartetes Schicksal, dich uns anzuschließen.

Senin kaderinde epey zamandır bize katılmak var.