anorganischer

Ein vollkommen anorganisches Nahrungskonzentrat.

Tamamıyla anorganik yiyecek konsantresinden yapılma.

Ich bin polymerisierter Baumsaft und du bist ein anorganischer Klebstoff.

O zaman ben polimerleşmiş ağaç dalıyım, ve sen de cansız reçinesisin.

Fast wie ein Übergangsstadium zwischen organischer und anorganischer Materie.

Neredeyse organik ve inorganik madde arasında geçiş evresine benziyor.

Seine Zellen sind mutiert. Oder sie sind mit anorganischer Materie verschmolzen.

Hücreleri mutasyona uğramış, veya inorganik bir madde ile eritilmiş.