anstecken için Almanca-Türkçe çeviriler:

bulaştırmak · diğer çevirileri

anstecken bulaştırmak

Wie ansteckend ist diese Krankheit?

Bu hastalık ne kadar bulaşıcıdır?

Keins dieser Kinder ist ansteckend.

Çocukların hastalığı bulaşıcı değil.

Dr. Noahs Bazillus ist höchst ansteckend.

Dr Noah'ın basilleri çok bulaşıcı.