anzufangen

Bevor wir anfangen stellen wir immer ein paar einleitende Fragen.

Başlamadan önce, her zaman bir kaç hazırlayıcı soru sormayı severiz.

Ich habe für uns beide ein neues Leben angefangen!

İkimiz için de yeni bir hayat kuruyordum!

Ehe wir anfangen, muss ich Ihnen etwas sagen.

Başlamadan önce sana söylemem gereken bir şey var.

Ich wollte ein neues Leben anfangen.

Ben buraya yeni bir hayat için geldim.

Ich möchte einfach neu anfangen.

Ben sadece baştan başlamak istiyorum.

Ich muss ein neues Leben anfangen.

Çünkü yeni bir hayata başlamak zorundayım.

Ich habe gar nichts angefangen.

Hiçbir şey başlatmadım ben.

Nein, aber wir mussten irgendwo anfangen.

Hayır, ama bir yerden başlamamız gerekiyordu.

Möchten Sie anfangen?

Başlamak ister misiniz?

Ich habe schon ein Gruppenbildnis angefangen.

Hayır, ben zaten grup resmine başlamıştım.