außer için Almanca-Türkçe çeviriler:

hariç, harici · dışında, dış, dışsal · -den başka · den başka · diğer çevirileri

außer hariç, harici

Alle außer meinem Vater sprechen englisch.

Babam hariç herkes İngilizce konuşuyor.

Alle außer einen.

Bir tanesi hariç.

Außer Mark Harris.

Mark Harris hariç.

außer dışında, dış, dışsal

Ich kämpfe für nichts mehr, außer für mich selbst.

Artık hiçbir şey için savaşmıyorum, kendim dışında.

Außer "beschäftigt sein"?

Meşgul olmak dışında.

Außer vielleicht von einem Zeitreisenden.

Belki de bir zaman yolcusu dışında.

außer -den başka

Sehen Sie hier jemanden außer uns?

Burada başka birini görüyor musun?

Wer, außer uns?

Bizden başka kim?

Außer Ihnen habe ich niemanden, Frankie.

Senden başka kimsem yok Frankie.

außer den başka

Wer außer Khalid kennt Sie noch?

Khalid'den başka kim tanıyor seni.