aufgehört

Nein, nein, bitte! Aufhören!

Hayır, hayır, lütfen dur!

Aber zuerst müssen diese terroristischen Angriffe aufhören.

Ama ilk başta, bu terörist saldırıları bitmeli.

Vielleicht sollte ich, öh aufhören auszurasten.

Belki ben de denizin derin sularına dalmalıyım.

Wann wird diese Sturheit aufhören?

Daha ne kadar bu inadını sürdüreceksin?

Diese Paranoia muss aufhören.

Bu paranoya artık sona ermeli.

Ich habe für dich aufgehört.

Ben senin için bu işi bıraktım.

Dieser Wahnsinn muss aufhören.

Bu çılgınlık durmak zorunda.

Nein, aufhören. Bitte.

Hayır, dur, lütfen.

Doch Sie müssen aufhören, ihn anzuschreien.

Ama ona bağırmaya bir son vermelisin.

Dieser Unsinn muss aufhören.

Bu saçmalık sona ermeli.