aufzuführen

Aber Brandon fing an, sich verrückt aufzuführen, darum mußten wir umkehren.

Ama Brandon çılgın gibi davranmaya başladı. O yüzden geri dönmek zorunda kaldık.

Mr."Reinstäcken" und ich werden jetzt ein sexuelles Szenario aufführen.

Bay "Guzinya" ve ben cinsel bir senaryo canlandıracağız.

Ich hab mal einen Nackttanz für sie aufgeführt. Mit Tüchern.

Bir keresinde onun için sırf atkılarla çıplak bir dans yapmıştım.

Miss Drake die Schauspielklasse wollte gerne "Guys and Dolls" aufführen.

Bayan Drake, tiyatro kulübündekiler "Guys ve Dolls" için hazırlık yapıyorlar.

Deine Tussi ist im Schauspielerverzeichnis aufgeführt.

Senin bu fahişe arkadaşın izleme listemizdeydi.

Es wurde nur einen Abend aufgeführt, wurde aber gelobt.

Sadece bir gece oynadı ama övgüleri topladı.

Ich würde mich jetzt nicht wie ein Rausschmeißer aufführen.

Ben olsam şu anda bir koruma gibi davranmazdım.

Bellen wie ein Hund, einen Freudentanz aufführen, das Auto waschen.

Köpek gibi havlamak, deli gibi dans etmek, araba yıkamak.

Warum ist da Wendy als Vormund aufgeführt?

Niye Wendy bir veli olarak gözüküyor?

Blake war aufgeführt als der Kassenwart der Holdinggesellschaft.

Blake, holdingin mali işler sorumlusu olarak yazılmıştı.