aufzuklären

Wir versuchen einen Mord aufzuklären, Bürschchen.

Çözmeye çalıştığımız bir cinayet vakası var evlat.

Der, während ich versuchte, einen Mord aufzuklären, stattdessen ein Leben rettete.

Ben bir cinayet çözmeye çalışırken, kendisi bir hayat kurtarmıştı.

Ich bin hier, um einen Mord aufzuklären.

Ben bir cinayeti çözmek için buradayım.

Special Agent Fornell hat angeboten, uns über die jüngsten Ereignissen aufzuklären.

Özel Ajan Fornell, son olaylar hakkında bizi aydınlatmayı önerdi.

Ich versuche nur, einen Mord aufzuklären.

Sadece bir cinayeti çözmeye çalışıyorum.

Nun, dann erlaube mir, dich aufzuklären.

O zaman seni aydınlatmama izin ver.

Ein Kriminaldelikt aufzuklären ist kein Verrat.

Polisiye bir olayı aydınlatmak, ispiyonlamak değildir.

Warum benutzen wir deine Ermittlerinstinkte nicht, um das hier aufzuklären?

Neden araştırmacı yeteneklerini bu işi çözmek için kullanmıyoruz?

Mr. Namazi, wenn Sie die Haftandrohung zurücknehmen, versprechen wir, das aufzuklären.

Bay Namazi,.. hapis tehdidinden vazgeçerseniz bu işin sonunu getiririz.