ausarbeiten

Wir hatten eine Fähre für kontrollierte Landungen ausgearbeitet.

Kontrollü inişler için gövdeyi kaldırabilecek bir şey geliştiriyorduk.

Wir haben einen Schlachtplan ausgearbeitet.

Hazırlanmış bir harekat planımız vardı.

Wir müssen einen Plan ausarbeiten.

Birlikte bir plan yapmalıyız.

Der Computer hat ihn automatisch ausgearbeitet.

Bilgisayar otomatik olarak tanzim etti.

Reinigungstrupp und eine Gruppe Banker, die einen Late-Night-Deal ausarbeiten.

Temizlikçiler ve bir de fazla mesaiye kalmış birkaç bankacı var.

Dr. Frye und ich hoffen, dass wir einen soliden Plan ausgearbeitet haben.

Doktor Frye ve ben umuyoruz ki işe yarayacak bir plan hazırladık.

Ich werde einen Trockenlauf machen, das B.F. ausarbeiten und nach Engpässen überprüfen.

Gidip prova yapacak OB'nin haritasını çıkarıp tıkama mevzilerini kontrol edeceğim.

Das waren Kernfragen, sorgfältig ausgearbeitet, und nicht von ihr.

Onlar konuşma noktalarıydılar, özenle hazırlanmış ve onun tarafından değil.

Wir müssen das ausarbeiten, Cole.

Bunu konuşmamız lazım Cole.

Vielleicht können wir was ausarbeiten.

Belki bir şeyler ayarlayabiliriz.