basiert

Meine komplette Erziehungsstrategie basiert darauf.

Tüm ebeveynlik stratejimi bunun üzerine kurdum.

Eine Tradition von Jagden voller Puzzles, die auf Logik Detailwissen, Wissenschaft basieren.

Mantık, belirsiz bilgiler ve bilime dayalı bilmecelerle dolu bir av geleneğidir.

Der Algorythmus generiert Möglichkeiten basierend auf Krisengebiete, Anomalien, Anachronismen, Schlüsselwörter.

Bu algoritma kriz noktaları, anomaliler anakronizmler ve anahtar sözcüklere dayanarak olasılıkları çıkarıyor.

Und übrigens, eine Escalator-Klausel ist nur eine Zuzahlung basiert auf Spielzeit und Leistung.

Bu arada "basamakları çıkmak" terimi, oyun ve performansa bağlı bir ödüllendirme.

Lange Beziehungen basieren auf Verträglichkeiten und im Augenblick haben wir nur Sex.

Uzun süreli ilişkiler ortak noktalara bağlıdır şu anda bizim elimizde sadece seks var.

Die wahre, nicht-erfundene, echte, fakten-basierte Geschichte.

Gerçek, uydurulmamış, hakiki, gerçeklere dayanan hikâye.

Schönheit ist ein Konstrukt, das komplett auf Kindsheitseindrücken basiert, Einflüssen und Vorbildern.

Güzellik tamamen çocukluk izlenimlerine, etkilerine ve örnek alınan kişilere bağlı bir yapıdır.

Dies ist eine geordnete Welt, die auf althergebrachten römischen Stärken und Tugenden basiert.

Bu ısmarlama bir dünya. Eski zamanların saygın Roma gücüne ve faziletine dayanan bir dünya burası.

George Lucas Film basierte auf der Struktur von Akira Kurosawa's "The Hidden Fortress".

George Lucas filmin yapısını Akira Kurosawa'nın The Hidden Fortress'ından esas almıştır.

Der einzige bekannte Vorfall war im zweiten Weltkrieg und basiert nur auf Gerüchten.

Tek bilinen kaza İkinci Dünya Savaşı'nda olmuş ve sadece söylentilere dayanıyor.