beinhalteten

Besonders, wenn "euch" zwei meiner Ex-Freunde beinhaltet.

Özellikle "sizin" içinizde iki eski sevgilim mevcutsa.

Chrysanthemen beinhalten Pyrethrin.

Kasımpatılarda priteryum bulunur.

Einige Zellen beinhalteten zwei Gefangene.

Bazı hücrelere ikişer mahkum koymuşlardı.

Warum beinhaltet Frieden immer töten?

Neden barışı sürdürme hep öldürmeyi içeriyor?

Robbery beinhaltet Bedrohung.

Soygunda korkutma vardir.

einen GPS-Zeiger beinhaltet.

Bir GPS izleyici de içeriyor.

Ich nehme an, Ihre Wunschvorstellung beinhaltet auch Kinder?

Ve sanırım bu hayaliniz çocukları da içeriyordur?

Dieser Anhänger, beinhaltet ein Heilkraut namens Eisenkraut.

O kolyenin içinde mine adında bir bitki bulunuyor.

Hey, Ted, der Kaufvertrag für den Orangenhain beinhaltet den Traktor, richtig?

Ted, portakal bahçesi anlaşması Traktörü de kapsıyor değil mi?

Das ist eine Chef-Angestelle Art von Nettigkeit, die ein platonisches Aneinanderreiben beinhaltet.

Bu, sık sık cinsellik içermeyen sürtünme içeren bir tür işçi işveren kibarlığı.