bekämpft

Brüder bekämpften Brüder, Drachen bekämpften Drachen.

Kardeşler kardeşlerle, ejderhalar ejderhalarla dövüşmüş.

Ihr Wölfe bekämpft uns seit Jahrzehnten.

Siz kurtlar yıllardır bizimle savaşıyorsunuz..

Übervölkerte Stadtstaaten bekämpften sich ständig.

Aşırı kalabalık şehir eyaletleri durmaksızın savaşmaktaydı.

Wir bekämpfen keine Alien-Invasion.

Bir uzaylı istilasıyla mücadele etmiyoruz.

Wir bekämpfen Kommunismus!

Komünizme karşı savaşıyoruz

Ich frage dich, Li Kung, wann bekämpften wir diese Bastarde?

Sana soruyorum, Li Kung, Ne zaman bu piçlerle savaşacağız?

Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann und ich werde diese Verleumdung bis zum Ende bekämpfen.

Ben dürüst bir adamıyım ve bu iftiraya karşı son kuruşuma ve nefesime kadar savaşacağım.

Warum mich bekämpfen, Gordon?

Neden bana karşı koyuyorsun Gordon?

Entweder bekämpft er uns oder etwas in ihm bekämpft uns.

Ya bizimle savaşıyor ya da içindeki bir şey bize karşı savaş veriyor.

Wir bekämpfen eine unbekannte, mörderische Kraft unter Wasser in einem Atomreaktor.

Nükleer bir reaktörde su altında bilinmeyen bir öldürücü güçle savaşıyoruz.