benötigen için Almanca-Türkçe çeviriler:

ihtiyacı olmak · gerektirmek · ihtiyaç duymak · diğer çevirileri

benötigen ihtiyacı olmak

Wir werden viel mehr Blut benötigen.

Çok daha fazla kana ihtiyacımız olacak.

Wieso denken Sie, ich benötige Hilfe?

Neden yardıma ihtiyacım olduğunu düşünüyorsun?

Oben ist ein weiteres Schlafzimmer, falls Sie zwei Schlafzimmer benötigen.

Eğer iki yatak odasına ihtiyacınız olursa, yukarıda bir tane daha var.

benötigen gerektirmek

Das Spiel, Mr. Grayson, benötigt wenigstens drei Spieler.

Oyun, Bay Grayson. En az üç oyuncu gerektirir.

VX Gas benötigt konstant hohe Temperaturen.

VX gazı devamlı yüksek sıcaklık gerektirir.

Ein langer Betrug benötigt eine Menge Arbeit.

Uzun dolandırıcılık işi, uzun çalışma gerektirir.

benötigen ihtiyaç duymak

Man benötigt so viele Bescheinigungen,

İnsan pek çok belgeye ihtiyaç duyuyor: