beobachten için Almanca-Türkçe çeviriler:

izlemek · bakmak · seyretmek · görmek · gözlemek · gözetlemek · gözlemlemek · diğer çevirileri

beobachten izlemek

Jemand beobachtet mich.

Biri beni izliyor.

Sie beobachtet uns, hört uns.

Bizi izliyor, bizi dinliyor.

Sie werden beobachtet.

Sizi izliyor olacağız.

beobachten bakmak

Schau, jemand beobachtet uns.

Bak, birisi bizi izliyor.

Er guckte hindurch, beobachtete dich.

Sana bakıyordu, seni izliyordu.

Vorsicht, er beobachtet uns.

Dikkatli olun. Bize bakıyor.

beobachten seyretmek

Denkst du, er beobachtet uns gerade?

Sence şu anda bizi seyrediyor mu?

Von draußen beobachtete uns Nikita Khrushchev und rupfte dabei ein Huhn.

Nikita Kuruşçev bizi camdan seyrediyor bir yandan da tavuk yoluyordu.

Beobachte und lerne.

Seyret ve öğren.

beobachten görmek

Dich zu beobachten, wie du dich verteidigtest, hat mich nie zuvor so so erregt.

Seni böyle kendin için dimdik ayakta görmek beni daha önce hiç bu kadar bu kadar kızıştırmamıştı.

Ich hingegen sehe und beobachte.

Ben ise, görüyor VE gözlemliyorum.

Zuerst beobachtet in Fukushima.

İlk olarak Fukushima'da görülmüş.

beobachten gözlemek

Gott Sie jetzt beobachten.

Tanrı seni gözlüyor şimdi.

Lynn beobachtet jeden hier mit Argusaugen.

Lynn herkesi şahin gibi gözlüyor.

Und, Meister Marco Ich werde Euch beobachten.

Ve Üstad Marco, sizi gözlüyor olacağım.

beobachten gözetlemek

Übrigens, ein Schlitzauge beobachtet dich von gegenüber, Sherlock.

Bu arada seni gözetleyen biri var caddenin karşısında, Sherlock.

beobachten gözlemlemek

Ich hingegen sehe und beobachte.

Ben ise, görüyor VE gözlemliyorum.